Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Onsdag 6. november 2019

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1, Husmann. Møtet varer til kl 16:45.