Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Aga, Jon

Leder av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Talhioui, Josra

Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Hamadeh, Donia

Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Michaelsen, Mathilda Linnea

Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Eliassen Aasheim, Nikoline Marie

Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Ben Amor, Souhaieb

Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Alhasan, Husam

Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Rage Ahmed, Ikhra

Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Hassan, Samatar

Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Merabet, Elias

Varamedlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo
Yrke
Ungdomsrepresentant (vara)

al Kassem, Layal

Varamedlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Hågensen Skrånestø, Charlotte

Varamedlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Abdi Muse, Sumaya

Varamedlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Hidir Akin, Volkan

Varamedlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Sadiq Ismael, Mohammed

Varamedlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo
Telefon

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo
Sekretær
Rosa Engebrigtsen Bye
Telefon
Leder
Jon Aga