Til innhold
Politikk og politiske møter

Ungdomsrådet


Elisabeth Lundstrøm

Sekretær

Telefon: 469 59 616

E-post:

Maria de Valencia Rodrigues

Leder

E-post:

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Rodrigues, Maria de Valencia

Leder av Ungdomsrådet

Yrke: Forandringshuset

Hussain, Iman

Medlem av Ungdomsrådet

Telefon: 920 76 548

Yrke: Jordal klubb

Iqbal, Shareen

Medlem av Ungdomsrådet

Telefon: 403 30 734

Yrke: Jordal skole

Amri, Madiha

Medlem av Ungdomsrådet

Yrke: Jordal skole

Mazloum, Rawan

Medlem av Ungdomsrådet

Yrke: Hersleb skole

Hadouchi, Fatima

Medlem av Ungdomsrådet

Es-Salhi, Mohamed Omar

Medlem av Ungdomsrådet

Yrke: Sterling

Al-Maliky, Seid

Medlem av Ungdomsrådet

Yrke: Hersleb skole

Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet

Telefon: 473 07 888

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Observatør av Ungdomsrådet