Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Status på driftssituasjonen og –kostnader på Aktivitetshuset K1