Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo oppvekstkomite 06.10.2020 (PDF 614KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo oppvekstkomite 06.10.2020 (PDF 392KB)

Saker til behandling

SakTittel
25/20
26/20
Inkluderende og rettferdig demokrati i Gamle Oslo (V)
27/20
28/20
29/20
Nye lokaler til Frelsesarmeen Jobben (H)
30/20
Spørsmål til bydelsdirektøren om PP-tjenesten (V) (kan ferdigbehandles i oppvekst)

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. oktober 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted