Saker til behandling

SakTittel
21/01
21/02
21/03
Ny kommunikasjonsstrategi for Områdeløft Grønland og Tøyen
21/04
21/05
21/06
Bærekraftig driftskonsept Aktivitetshuset K1 - status
21/07
Plan for byromsutvikling SuperGrønland i Olafiagangen - status
21/08
Grønne, ryddige og trygge uterom; plan, status og tiltak - status
21/09

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. januar 2021

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte på Zoom

Sted