Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 22.03.2018 (PDF 116KB)

Protokoll

Godkjent protokoll bydelsutvalget 22.03.2018 (PDF 778KB)

Saker til behandling

SakTittel
32/18
Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Valle dagsenter 04.01.2018
33/18
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag for Ensjøveien 4
34/18
Bydelens uttalelse til kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljregulering for Malerhaugveien 25
35/18
Lysere, renere og penere gatebilde - verbalvedtak 16
36/18
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Malerhaugveien 19-23
37/18
Verbalvedtak 12 - Stillingsøkning i hjemmetjenesten
38/18
39/18
Organisering og finansiering av lærlingeordningen - verbalvedtak 11
40/18
41/18
42/18
Ny organisering rundt Tøyen Torg (V)
43/18
44/18
Oslo – Europas miljøhovedstad (AP) - Saken er utsatt
45/18
Forsøk med positiv forskjellsbehandling av barnehager i Bydel Gamle Oslo (AP)
46/18
Opprettelse av gangfelt (SV) - Saken er trukket
47/18
Uttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Ladegaarden Cafe, Oslo gate 13
48/18
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Kampen Bistro, Bøgata 21
49/18
Uttalelse til søknad om utvidelse av areal inne, ved Galgeberg Corner, St. Halvards gate 65B
50/18
51/18
Uttalelse til søknad om utvidelse av skjenkeareal ved Brutus Bar, Eriks gate 2A
Referatsaker
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. mars 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2 etasje

Sted