Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt og streames til bydelens Facebookside. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest kl. 15.00 samme dag for å få digital tilgang til møtet. Det er også mulig å spille inn video på forhånd som kan vises i møtet. Disse sendes til samme e-postadresse senest en dag i forveien. 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 17.09.2020 (PDF 2,6MB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 17.09.2020 (PDF 2,7MB)

Saker til behandling

SakTittel
83/20
Søknad om budsjettjustering mellom drift og investering
84/20
85/20
86/20
Oppfølging av bydelsutvalgets vedtak 46-20
87/20
88/20
Retningslinjer for fysiske og digitale møter
89/20
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Turbinveien 28
90/20
Bydelens uttalelse til Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune
91/20
92/20
93/20
94/20
95/20
96/20
Fremtidig bruk av St. Halvardsgate 28 (H)
97/20
98/20
99/20
100/20
Oppfordring til Botanisk hage om å fjerne dedikasjon til Carl von Linné (SV og R)
101/20
Uttalelse fra Gamle Oslo Bydelsutvalg vedrørende nedleggelse av Manglerud Politistasjon (SV)
102/20
103/20
104/20
105/20
106/20
Behov for ytterligere klargjøring rundt hvorvidt Star gates uteservering er lovlig (R)
107/20
108/20
109/20
110/20
Strategi for å få ned biltrafikken og bilbehovet i Gamle Oslo (MDG)
111/20
Nei til etablering av utendørs værested for rusavhengige på Elgsletta (AP)
Foreløpig sak
Oppfølging av sak 44/20 Vedrørende bruken av Akerselva og Olafiagangen (AP og R)
Foreløpig sak
Referatsaker
Referatsaker
Skjenkesaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. september 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted