Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. november 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Christian Kroghs gt. 16. Møterom Idun

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo arbeidsutvalg 19.11.2019 (PDF 167KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo arbeidsutvalg 19.11.2019 (PDF 94KB)

Saker til behandling

SakTittel
Referatsaker