Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2023

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?
Da skal du logge deg inn via Acos møteportal: https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/ (NB - bruk helst Chrome nettleser).

Møtegodtgjørelse

Leder og medlemmer 1730 kroner per møte.

Medlemmer

Agnes Nærland Viljugrein (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Gyda Kjekshus (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Nestleder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Navnekomiteen

Ragnhild Berg Nilsen (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Cindy Robles (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget

Ane Katrine Øverseth Olsen (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Paal Anker-Nilssen (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Oppvekstkomiteen
Telefon

Øyvind Berget (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Mats Kvaløy-Bjørbekk (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Sara Ali Barzinje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Caroline Omberg (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Ashkan Kourdalipour (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Hajar Ben Hammou (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Lasse Eriksen Bjørn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Bitten Forsudd (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Kathy Joakimsen (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Kamile Gürsel (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Julia Anh Thu Ølmheim (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Fredrik Lading (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Telefon
politisk koordinator
Morten Johansen