Forslag til navnsetting av plass i bydel Gamle Oslo

Høring: Navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo har foreslått navnsetting plass i bydelen og ønsker nå innspill.

Plan- og bygningsetaten har anmodet bydel Gamle Oslo om å sette i gang en prosess for å offisielt navnsette området rundt nye Jordal Amfi med tilhørende park.

Siden parken og området er populært, er det viktig å få tildelt offisielle adresser slik at det skal være lett å finne frem. Navnekomiteen i bydelen behandlet saken våren 2022 og har fremmet navnet Jordal park for området. Iht lov om stadnamn skal saken ut på høring etter stedsnavnlovens § 8.


Navnekomiteens begrunnelse for navnevalget:

Det er det parken har hett på folkemunne i alle år. Parken huser flere viktige idrettsanlegg både innendørs og utendørs, men er ogsået viktig rekreasjonsområde for folk i alle aldre som ikke bedriver idrett. Med åpningen av Hovinbekken er området i enda større grad også blitt en viktig flekk med nærnatur. Parken bør derfor ha et navn som er mer nøytralt, og ikke peker ut en gruppe brukere som viktigere enn andre.


Har du innspill til navneforslaget?

Innspill til forslagene sender du til postmottak@bgo.oslo.kommune.no innen 6. mars 2023. Henvis til saksnummer 22/51775.