Nytt bydelshus – bedre for innbyggerne og bedre for miljøet

-Når vi samler bydelens tjenester i ett hus er målsettingen tredelt: Å gi innbyggerne bedre tjenester ved å gi dem «en dør inn», gjøre det enklere for bydelens tjenester å samarbeide og redusere bydelens miljøfotavtrykk, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.


Vil være mer tilgjengelige for innbyggerne

Bydel Gamle Oslo skal innen utgangen av 2023 samle de aller fleste tjenestene i ett bydelshus i Hagegata 22 og 23 på Tøyen torg. I dag er de samme tjenestene lokalisert på åtte ulike steder i bydelen.
Den aller viktigste begrunnelsen for å samle tjenestene er at bydelen ønsker å gi innbyggerne et enda bedre tjenestetilbud.
- Vi jobber for at det skal bli lettere for innbyggerne å finne fram til riktig tjeneste. Samtidig skal det bli enklere for de ansatte i bydelen å samarbeide tettere og bedre når de har kontor i samme bygg, det skal komme innbyggerne til gode, sier Olsen Pran.

Gjenbruk av møbler fra Bydel Gamle Oslo
Gjenbruk av møbler fra Bydel Gamle Oslo. Bilde: Oslo kommune

Reduserer miljøfotavtrykket og viser vei for andre

I tillegg til å gi innbyggerne bedre tjenester er det viktig at bydelen er bevisst på sitt ansvar for å bidra til et bedre klima og miljø. Bydelsdirektør Tore Olsen Pran legger vekt på at å redusere miljøfotavtrykket er ett av flere mål med å samle tjenestene i ett bydelshus.

Da NRK kom på besøk for å filme til serien "Sløsesjokket" høsten 2020, kunne Olsen Pran fortelle om en rekke miljøtiltak knyttet til flytting til nytt bydelshus.
- Bydel Gamle Oslo ønsker å være et godt eksempel for andre bydeler. Når vi halverer antall m2 vi bruker totalt, reduserer vi CO2-utslippet med 40 prosent. Det aller meste av CO2-utslippet kommer nemlig fra drift og oppvarming av lokalene våre, påpeker han.

Bydelsdirektøren kan også fortelle at bydelen har «reddet» 180 kontorpulter fra søppeldynga.
- Vi fikk først anbefalt å kaste de gamle pultene og kjøpe nye, og ble fortalt at det ville bli både bedre og rimeligere. Men, etter å ha sjekket ut hva Gogood kunne tilby, fant vi ut at det gikk fint å bygge om de gamle pultene. Det ble en god og rimeligere løsning for oss.

Gamle Oslo har også gitt bort brukte møbler internt i bydelen, og lagt ut mye på finn.no. Barnas Hus på Grünerløkka, Politiets opplæringssenter for hunder og Fontenehuset i Ullensaker er blant de som har benyttet seg av tilbudet.
- Vi har gjort en stor innsats for å gi bort brukte møbler, men det er ikke alt som er lett å bli kvitt. Noe har vi vært nødt til å kaste, bekrefter bydelsdirektøren.