Møte i Frogner bydelsutvalg - Videokonferanse

Om møtet

Møtet er digitalt og innledere til «Åpen halvtime» må melde sin deltakelse til møtesekretær på mail annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no

eller telefon 90996206 senest dagen i forkant av møtet.

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside, snarvei trykk Her

Innkalling

Møteinnkalling BU 20.04.21 med komiteenes innstillinger (PDF 8,3MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 20.04.21 (PDF 559KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 20. april 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Videokonferanse