Åpning for å gjennomføre fysiske tilsyn ved institusjoner i Sykehjemsetaten