Møte i Frogner bydelsutvalg

Om møtet

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside.

Snarvei til møtet trykk Her og velg boks "KommuneTV Bydel Frogner".

Innkalling

Møteinnkalling BU 07.09.2021 med komiteenes innstillinger (PDF 16,3MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 07.09.21 (PDF 399KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. september 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk