Implementering av grønn støyskjerm langs Frognerstranda