Møte i Frogner Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. desember 2021

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted