Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Holten, Sonja Myhre (Venstre)

Leder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Mohr, Lisen Julie (Annet)

Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Strøm, Benedicte Sørensen (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Berg, Live Kroknes

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Mohr, Lisen Julie

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Weisteen, Anne

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Willumsen, Inge (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Voldstad, Ellen

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Hindahl, Eli Marie Sagedal (Venstre)

Varamedlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Sand Bastiansen, May Lene (Høyre)

Varamedlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Lund, Thomas

Varamedlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Wright, Tonje

Varamedlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon
Sekretær
Unn Sandviken
Telefon