Til innhold
Frogner Eldreråd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 3. mars 2015

Tid

klokken 10:00

Innkalling

Innkalling seniorrådet 03.03.2015 (PDF 112KB)

Protokoll

Referat fra seniorrådet 03.03.2015 (PDF 67KB)

Saker til behandling

SakTittel
10/15
Godkjenning av innkalling og dagsorden
11/15
Godkjenning av protokoll fra møtet 3. februar
12/15
Bydelsdirektørens 10 min
13/15
14/15
Felles skriv fra de samarbeidende eldre-seniorrådene i Frogner, Ullern, V. Aker og N. Aker om Sykehjemsetaten
15/15
Beboerparkering - Bymiljøetatens presentasjon (utrykt vedlegg)
16/15
17/15
18/15
Kort orientering fra bydelens seniorveileder Ragnhild Urdahl