Frogner Eldreråd

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Borge, Hans Magnus (Annet)

Leder av Frogner Eldreråd
Telefon

Fjermeros, Anne Margrethe (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Frogner Eldreråd
Telefon

Rognaldsen, Jan Helge (Annet)

Medlem av Frogner Eldreråd

Solem, Elisabeth (Venstre)

Medlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Engebretsen, Sigfrid

Medlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Torgersen, Finn Hall

Medlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Sannerud, Tor

Medlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Glent, Sara

Varamedlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Tømmerås, Arne

Varamedlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Hermansen, Jorun (Venstre)

Varamedlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Willumsen, Berit Johanne

Varamedlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Bråthen, Anne-Karin

Varamedlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Solvang, Rolf

Varamedlem av Frogner Eldreråd
Telefon

Rytter, Kirsten (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Frogner Eldreråd
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Telefon