Møte i Frogner Eldreråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. desember 2021

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk

Sted