Møte i Frogner bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling BU 07.09.2021 med komiteenes innstillinger (PDF 16,3MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 07.09.21 (PDF 399KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 87/21
PS 88/21
PS 89/21
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 31.08.2021
PS 90/21
Protokoll Helse-, unge-, sosial og kulturkomiteens 31.08.2021
PS 91/21
PS 92/21
PS 93/21
PS 94/21
PS 95/21
PS 96/21
PS 97/21
PS 98/21
PS 99/21
PS 100/21
PS 101/21
PS 102/21
PS 103/21
PS 104/21
Høring av Storberget-utvalgets rapport om finansiering av private barnehager
PS 105/21
Uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger – administrativ behandling
Osak 15/21

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. september 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk

Sted