Møte i Frogner bydelsutvalg

Innkalling

BU innkalling tirsdag 12 april ny (PDF 33KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 12 0416 - foreløpig (PDF 22KB)

Saker til behandling

SakTittel
59/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 08.03.2016
60/16
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) AVLYST
61/60
Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK)
62/16
Referat fra arbeidsutvalget 15.03.2016
63/16
Protokoll fra arbeidsutvalget 15.03.2016
64/16
65/16
66/16
Referat fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
67/16
Referat fra ungdomsrådet AVLYST
68/16
69/16
70/16
71/16
72/16
Highfive Solli, Skovveien 4 – Ny serverings- og skjenkebevilling
73/16
74/16
75/16
76/16
77/16
78/16
Seniorrådet årsmelding 2015
79/16
Endring av fast medlem til HUSK fra Miljøpartiet De Grønne
80/16
Høringsnotat med forslag om ny bestemmelse i kommuneloven § 10 B om råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetjing

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted