Møte i Frogner bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling BU 16.06.2020 (PDF 13MB)

Protokoll

BU protokoll 16.06.2020 (PDF 249KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 72/20
PS 73/20
PS 74/20
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 09.06.2020
PS 75/20
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 09.06.2020
PS 76/20
PS 77/20
PS 78/20
PS 79/20
PS 80/20
PS 81/20
Osak 7/20
Orientering om strakstiltak for å ivareta trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet på skoleveier
PS 82/20
PS 83/20
PS 84/20
PS 85/20
Høringsinnspill til sak nr.: 20/4310 «Regelverk om tildeling av tilskudd til drift av seniorsenter i bydel»
PS 86/20
PS 87/20
Utvidet administrativ behandling av uttalelser etter alkoholloven sommeren 2020
PS 88/20
Uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling – administrativ behandling
PS 89/20

Tid og sted

Dato

Tirsdag 16. juni 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg HUK

Sted