Møte i Frogner bydelsutvalg

Innkalling

BU-møteinnkalling med innstillinger 17.10.2017 (PDF 9,8MB)

Saksliste BU-MØTE 17.10.2017 (PDF 7KB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 17.10.17 publ. (PDF 155KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 122/17
PS 123/17
PS 124/17
PS 125/17
PS 126/17
PS 127/17
PS 128/17
PS 129/17
PS 130/17
Uttalelse til forslag til fredning - tidligere amerikanske ambassade
PS 131/17
PS 132/17
PS 133/17
PS 134/17
PS 135/17
PS 136/17
PS 137/17
Frognermat, Frognerveien 42a - uttalelse til ny salgsbevilling
PS 138/17
Pandoras House, Parkveien 13 - uttalelse til ny skjenkebevilling inne og ute
PS 139/17
Villa Paradiso Majorstua, Ole Vigs gate 28, uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 140/17
PS 141/17
Osak 18/17
Osak 19/17
Osak 20/17
Osak 21/17
Osak 22/17
Osak 23/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted