Til innhold
Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. oktober 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Foreldreveiledning i skolehelsetjenesten vår 2019: Vedlegg 1

Tertialrapport 2 2019 – Bydel Frogner: Vedlegg 1

Tertialstatstikk 2 2019 – Bydel Frogner: Vedlegg 1

Revidert reglement for bydelene, fellesskriv: Vedlegg 1

Revidert reglement for bydelene, reglement: Vedlegg 2

Revidert reglement for bydelene, revisjon: Vedlegg 3

Revidert reglement for bydelene, merknad: Vedlegg 4

Revidert reglement for bydelene, inf: Vedlegg 5

Revidert reglement for bydelene, rundskriv: Vedlegg 6

Revidert reglement for bydelene, saksframlegg: Vedlegg

Opprettelse av valkomite, kandidatkåring BF: Vedlegg 1

Opprettelse av valkomite, skjema: Vedlegg 2

Avviksrapport pr 31. august 2019: Vedlegg 1

Avviksrapport pr 31. august 2019: Vedlegg 2

Bygdøy alle, planlagt sykkelfelt: Vedlegg 1

Høringssvar - forslag til endring i sosialtjenesteloven: Vedlegg 1

Innkalling

Innkalling BU-møte 15.10.19 med komiteenes innstillinger og ny osak 7 (PDF 871KB)

PS 162 Bror, Hegdehaugsveien 36C - uttalelse til ny skjenkebevilling, saksframlegg (PDF 162KB)

PS 163 Arkitektenes hus, Josefines gate 34 - uttalelse til ny skjenkebevilling, saksframlegg (PDF 162KB)

Protokoll

Protokoll BU 15.10.19 (PDF 559KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 144/19
PS 145/19
PS 146/19
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 08.10.2019
PS 147/19
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 08.10.2019
PS 148/19
PS 149/19
PS 150/19
PS 151/19
PS 152/19
Hartvig Nissen videregående skole, Niels Juels gate 52 – planforslag til offentlig ettersyn
PS 153/19
PS 154/19
PS 155/19
PS 156/19
PS 157/19
PS 158/19
PS 159/19
PS 160/19
PS 161/19
Osak 6/19
Status høst 2019 - Tiltak relatert til Plan for arbeidet med folkehelse og frivillighet i Bydel Frogner 2018-2021