Møte i Frogner bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2017: Vedlegg 1

Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2017: Vedlegg 2

Kommunerevisjonens rapport ansettelser: Vedlegg 1

 

Innkalling

Innkalling BU-møte 04.02.20 med komiteenes instillinger (PDF 1,2MB)

Protokoll

Protokoll BU 04.02.2020 (PDF 319KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 1/20
PS 2/20
PS 3/20
PS 4/20
PS 5/20
PS 6/20
PS 7/20
PS 8/20
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.01.2020
PS 9/20
PS 10/20
PS 11/20
PS 12/20
Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2017 psykisk helsearbeid for unge voksne
PS 13/20
PS 14/20
PS 15/20
PS 16/20
PS 17/20
PS 18/20
PS 19/20
Uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger – administrativ behandling
PS 20/20
Hjemmesykepleie, saken er unntatt off.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 4. februar 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg HUK

Sted