Løren skole

Politiske representanter i skolemiljøutvalget på Løren skole.

Medlemmer

Støylen, Sissel (Venstre)

Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Løren skole

Telefon: 92 26 10 17

Giverholt, Karl Arthur (Venstre)

Varamedlem av Løren skole

Telefon: 99 64 58 67