Årvoll skole

Politiske representanter i skolemiljøutvalget på Årvoll skole.

Medlemmer

Goud, Pierre (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Årvoll skole

Remmen, Else Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Varamedlem av Vollebekk skole
Varamedlem av Økern og Orelia barnehager
Varamedlem av Årvoll skole

Telefon: 41 47 86 45