2015

Innstilling på politiske representanter til driftsstyrene ved Kuben og Bjerke videregående skoler