Møte i Bjerke arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. november 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted

Økernveien 143