Politiske saker Bydel Bjerke

Bydelen publiserer ikke lenger saker på hjemmesiden. Alle politiske saker inkludert innkallinger og protokoller fra politiske utvalg blir lastet opp på eInnsyn.

Finn politiske saker i eInnsyn

Saker til og med 2017 finner du under: