Bjerke Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som eldrerådet i Bydel Bjerke behandler.

Møtene er åpne for publikum, velkommen!

Medlemmer

Henriksen, Tor (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke Eldreråd
Medlem av Årvoll skole
Telefon

Folde, Synnøve (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke Eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste
Telefon

Berge, Tor Hartmark (Linderud og Omegn Vel)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste
Telefon

Raa, Bjørn Heidenreich (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Medlem av Refstad barnehage
Medlem av Refstad skole
Leder av Tilsynsutvalg C - Miljøarbeidertjenestene og arbeidssenter
Telefon

Hedemann, Gunvor (Øvre Disen pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Telefon

Hegbom, Arvid (Årvoll pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Telefon

Akbari, Esmaeil (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Medlem av Bjerke videregående skole
Telefon

Michelsen, Inger (Veitvet og Linderud pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Telefon
Leder
Tor Henriksen
Telefon
Sekretær
Hilde Selstø
Telefon