Tor Henriksen

Telefon: 92 44 01 79

E-post:

Hilde Selstø

møtesekretær

Telefon: 40 84 85 75

E-post:

Bjerke Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

På eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som eldrerådet i Bydel Bjerke behandler.

Møtene er åpne for publikum, velkommen!

 

Møter

  1. Dato 04.10.
    Klokkeslett 13:00-15:00
  2. Dato 08.11.
    Klokkeslett 13:00-15:00
  3. Dato 06.12.
    Klokkeslett 13:00-15:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Henriksen, Tor (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke Eldreråd
Medlem av Årvoll skole

Telefon: 92 44 01 79

Folde, Synnøve (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Bjerke Eldreråd
Medlem av Kuben videregående skole

Telefon: 92 06 94 55

Berge, Tor Hartmark (Linderud og Omegn Vel)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste

Telefon: 48 03 31 99

Raa, Bjørn Heidenreich (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Medlem av Refstad barnehage
Medlem av Refstad skole
Medlem av Tilsynsutvalg C - Miljøarbeidertjenestene og arbeidssenter

Telefon: 92 01 10 71

Hedemann, Gunvor (Øvre Disen pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 95 72 85 72

Svea, Berit (Veitvet og Linderud pf)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 41 62 33 03

Hegbom, Arvid (Årvoll pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 41 63 25 92

Akbari, Esmaeil (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 47 31 26 31