Politikk og politiske møter

Tor Henriksen

Telefon: 924 40 179

E-post:

Hilde Selstø

møtesekretær

Telefon: 408 48 575

E-post:

Bjerke Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

På eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som eldrerådet i Bydel Bjerke behandler.

Møtene er åpne for publikum, velkommen!

 

Møter

  1. Dato 25.01.
    Klokkeslett 13:00-15:00
  2. Dato 08.03.
    Klokkeslett 13:00-15:00
  3. Dato 26.04.
    Klokkeslett 13:00-15:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Henriksen, Tor (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke Eldreråd
Medlem av Årvoll skole

Telefon: 924 40 179

Berge, Tor Hartmark (Linderud og Omegn Vel)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 480 33 199

Raa, Bjørn Heidenreich (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Medlem av Refstad barnehage
Medlem av Refstad skole
Medlem av Tilsynsutvalg C - Miljøarbeidertjenestene og arbeidssenter

Telefon: 920 11 071

Hedemann, Gunvor (Øvre Disen pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 957 28 572

Hegbom, Arvid (Årvoll pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Akbari, Esmaeil (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 473 12 631

Folde, Synnøve (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Medlem av Kuben videregående skole

Telefon: 920 69 455