Til innhold
Politikk og politiske møter

Alna råd for funksjonshemmede

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Philip Benz

RFF sekretær

Telefon: 975 59 474

E-post:

Alna råd for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmde er et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker som angår personer som har en form for nedsatt funksjonseven i bydelen.

Medlemmer

Støylen, Torleif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 915 19 839

Inger Ljøstad

Ljøstad, Inger (Annet)

Nestleder av Alna råd for funksjonshemmede

Telefon: 993 58 324

Yrke: Ryggforeningen i Oslo og Akershus

Taylor, Samantha

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede

Refsum, Sigrid Marie

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede

Telefon: 482 13 203

Kviebakk, Gunnar (Høyre)

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede

Telefon: 454 51 200

Kristiansen, Inger Lise

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede

Telefon: 906 05 485

Yrke: Handicap Forbund (NHF)

Haug, Heidi

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede