Alna råd for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmde er et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker som angår personer som har en form for nedsatt funksjonseven i bydelen.

Medlemmer

Støylen, Torleif (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3
Telefon
Inger Ljøstad

Ljøstad, Inger (Annet)

Nestleder av Alna råd for funksjonshemmede
Telefon
Yrke
Ryggforeningen i Oslo og Akershus

Taylor, Samantha

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede

Refsum, Sigrid Marie

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede
Telefon

Kviebakk, Gunnar (Høyre)

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede
Telefon

Kristiansen, Inger Lise

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede
Telefon
Yrke
Handicap Forbund (NHF)

Haug, Heidi

Medlem av Alna råd for funksjonshemmede
RFF sekretær
Philip Benz
Telefon