Innkalling

Innkalling og sakskart til møte i Alna miljø- og byutviklingskomité 30.05.2017(1) (PDF 530KB)

Protokoll fra møte i Alna miljø- og byutviklingskomite 25.04.2017(2) (PDF 259KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna miljø- og byutviklingskomite 30.05.2017 - (PDF 286KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/17
15/17
16/17
Beboerparkering i Bydel Alna - innspill fra borettslag o.a.
17/17
18/17
Miljøsertifisering av bydelens tjenestesteder
19/17
MBK sak 19-17 Byggesak - Lavransvei 1 B
20/17
MBK-sak 20-17 Byggesak Jerikoveien 41
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 30. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, møterom Langsiden

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang C, 4. et., OSLO