Innkalling

Innkalling og sakskart til møte i Alna miljø- og byutviklingskomité 28.11.2017 (PDF 871KB)

Protokoll fra møte i Alna miljø- og byutviklingskomité 31.10.2017 - (PDF 223KB)

Saker til behandling

SakTittel
46/17
47/17
48/17
Forslag til ny skiltregulering i Lutvannsveien og Ole Messelts vei. Høringssvar fra Bydel Alna.
49/17
50/17
Byggesak i Gamle Leirdals vei 8. Uttalelse fra Bydel Alna
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. november 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, møterom Langsiden

Sted

Trygve Lies plass 1. inngang C, 4. etasje, OSLO