Innkalling

Innkalling og sakskart til møte i Alna miljø- og byutviklingskomite 19.09.2017 (PDF 1,3MB)

Protokoll fra møte i Alna miljø- og byutviklingskomite 22.08.2017(1) (PDF 256KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna miljø- og byutviklingskomite 19.09.2017 - (PDF 301KB)

Saker til behandling

SakTittel
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
Høring om endring i forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning
36/17
Fordeling av grønne midler 2017
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. september 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, møterom Langsiden

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang C, 4. etasje, OSLO