Til innhold
Alna bydelsutvalg

Møte i Alna bydelsutvalg 16.11.2016

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Onsdag 16. november 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Furuset Forum, møterom

Sted

Søren Bulls vei 4, OSLO

Innkalling

Innkalling og sakskart til møte i Alna bydelsutvalg 16.11.2016 (PDF 914KB)

Protokoll fra Alna bydelsutvalg 13.10.2016 (PDF 183KB)

Saker til behandling

SakTittel
67/16
Økonomisk status pr. september 2016(1)
68/16
Barnas stasjon - forebyggende tiltak for familier i sårbare livssituasjoner(2)
69/16
Stilling som kultur- og frivillighetskoordinator; skisse til organisering
70/16
Frivillighetsmidler - endring av rutiner og innretning(1)
71/16
Områdeløft Lindeberg. Foreløpig statusrapport og forslag til videreføring av prosjekter i 2017
72/16
Kjøp av el-bil i Alna barneverntjeneste - finansiering via intern låneordning(1)
73/16
74/16
Protokoller/Orienteringer