Til innhold
Alna bydelsutvalg

Møte i Alna bydelsutvalg 15.12.2016

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. desember 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus, møterom Hagerup

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. etasje, OSLO

Innkalling

Innkalling og sakskart til Alna bydelsutvalg 15.12.2016 (PDF 1051KB)

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 16.11.2016 (PDF 194KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 15.12.2016 - 2 (PDF 552KB)

Saker til behandling

SakTittel
75/16
76/16
77/16
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Bydel Alna
78/16
Behov for boliger til omsorgsformål
79/16
80/16
81/16
Groruddalssatsingen 2017-2026 - delprogram nærmiljø. Orienteringssak og drøfting av strategier
82/16
Områdeløft Lindeberg. Videreføring av leieavtale i Jerikoveien 3 (Lindeberglokalet)
83/16