Møte i Alna bydelsutvalg 15.06.2017

Sak 45/17 -

Sak 46/17 -

Sak 47/17 -

Sak 48/17 -

Sak 49/17 -

Sak 50/17 -

Sak 51/17 -

Sak 52/17 -

Sak 53/17 -

Sak 54/17 -

Sak 55/17 -

Sak Protokoller/Orienteringer -

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. juni 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus, møterom Hagerup

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et., OSLO