Innkalling

Innkalling og sakskart til møte i Alna bydelsutvalg 15.06.2017 - (PDF 1056KB)

Protokoll fra møte i ALna bydelsutvalg 11.05.2017 (PDF 231KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 15.06.2017 (PDF 392KB)

Saker til behandling

SakTittel
45/17
46/17
47/17
Miljøsertifisering av bydelens tjenestesteder
48/17
Styrking av det strategiske kriminalitetsforebyggende arbeidet i Groruddalen
49/17
50/17
51/17
52/17
53/17
54/17
55/17
56/17
Sommerfullmakter 2017
Protokoller/Orienteringer

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. juni 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus, møterom Hagerup

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et., OSLO