Til innhold
Alna bydelsutvalg

Møte i Alna bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. desember 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset Forum, Søren Bulls vei 4

Sted

Innkalling

Sakskart BU 17 desember 2015 (PDF 875KB)

Protokoll

Protokoll fra Alna bydelsutvalg 17.12.2015 (PDF 707KB)

Saker til behandling

SakTittel
63/15
Økonomisk status per oktober 2015(1)
64/15
Overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet 2015
65/15
66/15
67/15
68/15
69/15
70/15
71/15
72/15