Bydel Østensjøs uttalelse til oppstartmøte om reguleringsplan Bølerveien 24 B