Behandling av vedtekter for oppnevning og sammensetning av ungdomsrådet 2016-2019