Politiske saker 2016

Støtte til særskilte lag og organisasjoner, driftstøtte. Tildeling 2. søknadsrunde