Møte i Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Sak 73/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 74/16 - Godkjenning av protokoll

Sak 75/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2