Møte i Østensjø bydelsutvalg - NB: Statens vegvesen kommer kl. 1730

Budsjettmøte

Besøk av Statens vegvesen kl. 1730 i forbindelse med Manglerudprosjektet.

Innkalling

Innkalling BU (ZIP 34,2MB)

Innkalling II BU (ZIP 138KB)

Innkalling III BU (ZIP 136KB)

Innkalling IV BU (ZIP 391KB)

Sakskart II BU (PDF 148KB)

Sakskart III BU(1) (PDF 143KB)

Sakskart IV BU(1) (PDF 147KB)

Protokoll

BU-protokoll(1) (PDF 761KB)

Saker til behandling

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 448KB)

SakTittel
210/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
211/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 07.11.2016
212/16
Protokoller til orientering
213/16
Informasjon fra administrasjonen
214/16
215/16
216/16
Sentrale budsjettjusteringer og budsjettjustering investering
217/16
218/16
Videreføring og styrking av "Hva har du gjort i ferien?"
219/16
220/16
221/16
222/16
223/16
224/16
225/16
226/16
Etterlysning av fullstendig svar vedrørende innsendt anmodning om tiltak ved bussholdeplass Ryensvingen v/ Essostasjonen i Enebakkveien
227/16
228/16
229/16
230/16
Endring i Miljøpartiet de Grønnes gruppe med innvirkning for bydelsutvalg og komite
231/16
232/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. desember 2016

Tid

klokken 18:30