Til innhold
Bolig med oppfølging

Kirkens Bymisjon (ByBo)

Kirkens Bymisjon (ByBo)

ByBo har til sammen 70 samlokaliserte leiligheter eller hybler på ulike adresser sentralt i Oslo. 

Her får du som har utfordringer knyttet til rusbruk og psykiske lidelser en trygg bolig med tilpasset hjelp.

ByBo krever ikke at du har mål om rusfrihet. Du får hjelp med helse og bolig, slik at du kan trives og ha det best mulig i hverdagen.

Slik søker du

Du må søke i samarbeid med NAV-kontoret eller søknadskontoret i din bydel.

Hvis du har fått innvilget plass kan du ta direkte kontakt med Kirkens Bymisjon, ByBo, på telefon: 410 05 760 eller Henriette Haukeland i ByBo på telefon: 480 29 823 eller på e-post henriette.haukeland@bymisjon.no.

Pris

Du betaler husleie og bydel betaler oppfølging på kr 614 per døgn. Det kan avtales oppfølging ut over 20 timer per måned til en timepris pålydende kr 679.

Lenker

Les mer om bolig med oppfølging på Oslo kommunes nettsider

Les mer om ByBo på Kirkens Bymisjons nettsider