Bolig med oppfølging

Målgruppen for bolig med oppfølging er personer som har utfordringer knyttet til rus eller psykiske lidelser, eller som av ulike årsaker har behov for oppfølging for å bo i egen bolig.

Bolig med oppfølging er for deg som trenger støtte og bistand for å kunne bo trygt i egen bolig, men som ikke har behov for heldøgns tjenester. Du kan trenge oppfølging på områder som økonomi, praktiske ferdigheter, arbeid og utdanning, aktiviteter, helse, relasjoner og nettverk.

Hva får du?

Oppfølgingen tilpasses dine behov. Oppfølgingen omfatter minimum 20 timer pr måned, men kan økes i samarbeid med bydelen og leverandøren.

Slik søker du

Du må søke bolig med oppfølging i samarbeid med NAV-kontoret eller søknadskontoret i din bydel. Når du har fått innvilget tjenesten, tar du kontakt med den leverandøren som har et tilbud som passer deg. Hvis de har ledig plass, kan du avtale en samtale.

Hva koster det?

Husleien er basert på det som til enhver tid er lavest markedsleie. Dette varierer med størrelsen og beliggenheten til boligen. Bydelen inngår avtale med leverandør om kjøp av oppfølgingstjenester.

Leverandører

Du kan søke bolig med oppfølging fra disse leverandørene:

Kirkens Bymisjon, ByBo
Frelsesarmeens boveiledningstjeneste, FaBo
Borger Gård