Frelsesarmeens boveiledningstjeneste (FaBo)

Frelsesarmeens boveiledningstjeneste (FaBo)

Frelsesarmeens boveiledningstjeneste, FaBo, har 16 leiligheter fordelt i Asker og Oslo. Leilighetene i Asker er tilknyttet en personalbase. Leilighetene ligger i ordinære borettslag.

FaBo tilbyr bolig med oppfølging til deg som av ulike årsaker har behov for dette for å mestre å bo i egen bolig. Dine utfordringer kan være på grunn av rus, psykiske lidelser eller andre årsaker.

Du får oppfølging i egen bolig tilpasset dine ønsker og behov. Du utarbeider en plan i samarbeid med de ansatte, med fokus på dine ressurser og hva du har behov for. Målet er at du best mulig skal mestre ditt boforhold og din livssituasjon.

Slik søker du

Du må søke i samarbeid med NAV-kontoret eller søknadskontoret i din bydel.

Hvis du har fått innvilget plass kan du ta direkte kontakt med Frelsesarmeens rusomsorg, Boveiledningstjenesten.

 

FaBo Oslo
Stine De Wahl 
Telefon: 413 49 925
E-post: Stine.wahl@frelsesarmeen.no

 

FaBo Asker
Signe Haukvik
Telefon: 986 43 239
E-post: Signe.haukvik@frelsesarmeen.no

Pris

Pris fra og med 1. mai 2021:
Du betaler husleie og bydel betaler oppfølging på 630 kroner per døgn. Det kan avtales oppfølging ut over 20 timer per måned til en timepris pålydende 439 kroner.

Lenker

Les mer om bolig med oppfølging på Oslo kommunes nettsider

Mer om FaBo på Frelsesarmeen.no