Frelsesarmeens boveiledningstjeneste (FABo)

Frelsesarmeens boveiledningstjeneste, FABo, har 16 leiligheter fordelt i Asker og Oslo. Leilighetene i Asker er tilknyttet en personalbase. Leilighetene ligger i ordinære borettslag.

FABo tilbyr bolig med oppfølging til deg som av ulike årsaker har behov for dette for å mestre å bo i egen bolig. Dine utfordringer kan være på grunn av rus, psykiske lidelser eller andre årsaker.

Du får oppfølging i egen bolig tilpasset dine ønsker og behov. Du utarbeider en plan i samarbeid med de ansatte, med fokus på dine ressurser og hva du har behov for. Målet er at du best mulig skal mestre ditt boforhold og din livssituasjon.

FABo avdeling Asker har tilbud om daglig arbeidstrening etter «Jobben modellen». Tilbudet er til deg som leier og mottar tjenester i Asker. Jobben er et arbeidstreningstilbud til personer over 18 år som har eller har hatt et rusproblem, og som ønsker arbeidstrening/aktivitet. Du kan lese mer om arbeidstreningstilbudet Jobben her.

Slik søker du

Du må søke i samarbeid med NAV-kontoret eller søknadskontoret i din bydel.

Hvis du har fått innvilget plass kan du ta direkte kontakt med Frelsesarmeens rusomsorg, Boveiledningstjenesten.

FABo Oslo og Asker
Stine De Wahl
Telefon: 413 49 925
E-post: Stine.wahl@frelsesarmeen.no

Lenker

Les mer om bolig med oppfølging på Oslo kommunes nettsider

Mer om FABo på Frelsesarmeen.no