Til innhold
Bolig med oppfølging

Frelsesarmeens boveiledningstjeneste (FaBo)

Frelsesarmeens boveiledningstjeneste (FaBo)

Frelsesarmeens boveiledningstjeneste, FaBo, har 16 leiligheter fordelt i Asker og Oslo. Leilighetene i Asker er tilknyttet en personalbase. Leilighetene ligger i ordinære borettslag.

FaBo tilbyr bolig med oppfølging til deg som av ulike årsaker har behov for dette for å mestre å bo i egen bolig. Dine utfordringer kan være på grunn av rus, psykiske lidelser eller andre årsaker.

Du får oppfølging i egen bolig tilpasset dine ønsker og behov. Du utarbeider en plan i samarbeid med de ansatte, med fokus på dine ressurser og hva du har behov for. Målet er at du best mulig skal mestre ditt boforhold og din livssituasjon.

Slik søker du

Du må søke i samarbeid med NAV-kontoret eller søknadskontoret i din bydel.

Hvis du har fått innvilget plass kan du ta direkte kontakt med Frelsesarmeens rusomsorg, Boveiledningstjenesten ved Mari Kopperud, på telefon: 922 65 341 eller e-postadresse mari.kopperud@frelsesarmeen.no

Pris

Du betaler husleie og bydel betaler oppfølging på 597 kroner per døgn. Det kan avtales oppfølging ut over 20 timer per måned til en timepris pålydende 417 kroner.

Lenker

Les mer om bolig med oppfølging på Oslo kommunes nettsider

Mer om FaBo på Frelsesarmeen.no