Kontakt

Besøksadresse

Borgergata 30, 3514 HØNEFOSS

Borger Gård

På Borger Gård er det både enkeltstående leiligheter med kjøkken og bad, bofellesskap med felles inngang og fellesareal og bokollektiv som har felles stue og deler bad. Til sammen er det 10 boenheter ved Borger.

Borger er et tilbud for deg som har behov for oppfølging for å mestre dagliglivets utfordringer i egen bolig på grunn av din psykiske helse, med eller uten rusproblematikk. Ansatte ved Borger har høy kompetanse og bred erfaring i arbeid med psykiske lidelser, og personalgruppen består blant annet av psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionom og miljøpersonale.

På Borger er det lagt til rette for at du skal få et tilbud som er tilpasset deg og dine behov. Her vil du få støtte og struktur i hverdagen og tilbud om aktivitet, friluftsaktiviteter og du kan delta i arbeid i sysselsettingstiltak de har etablert på gården.

Slik søker du

Du må søke i samarbeid med NAV-kontoret eller søknadskontoret i din bydel.

Hvis du har fått innvilget plass kan du ta direkte kontakt med Borger AS ved Gjermund Berg-Guttormsen på telefon: 915 14 704 eller e-postadresse: gjermund@borger.no

Pris

Pris fra og med 1. mai 2021:
Du betaler husleie og bydel betaler oppfølging på kr 573 per døgn. Det kan avtales oppfølging utover 20 timer per måned til en timepris på kr 441. Dette gjøres i samarbeid med bydel, Borger og deg.

Lenker

Les mer om bolig med oppfølging på Oslo kommunes nettsider

Mer om Borger Gård på deres hjemmeside