Til innhold
Bolig med oppfølging

Borger Gård

Kontakt

Besøksadresse

Borgergata 30, 3514 HØNEFOSS

Borger Gård

På Borger Gård er det både enkeltstående leiligheter med kjøkken og bad, bofellesskap med felles inngang og fellesareal og bokollektiv som har felles stue og deler bad. Til sammen er det 10 boenheter ved Borger.

Borger er et tilbud for deg som har behov for oppfølging for å mestre dagliglivets utfordringer i egen bolig på grunn av din psykiske helse, med eller uten rusproblematikk. Ansatte ved Borger har høy kompetanse og bred erfaring i arbeid med psykiske lidelser, og personalgruppen består blant annet av psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionom og miljøpersonale.

På Borger er det lagt til rette for at du skal få et tilbud som er tilpasset deg og dine behov. Her vil du få støtte og struktur i hverdagen og tilbud om aktivitet, friluftsaktiviteter og du kan delta i arbeid i sysselsettingstiltak de har etablert på gården.

Slik søker du

Du må søke i samarbeid med NAV-kontoret eller søknadskontoret i din bydel.

Hvis du har fått innvilget plass kan du ta direkte kontakt med Borger AS ved Hilde Dahl på telefon: 952 56 503 eller e-postadresse: hilde@borger.no

Pris

Du betaler husleie og bydel betaler oppfølging på kr 543 per døgn. Det kan avtales oppfølging utover 20 timer per måned til en timepris på kr 375. Dette gjøres i samarbeid med bydel, Borger og deg.

Lenker

Les mer om bolig med oppfølging på Oslo kommunes nettsider

Mer om Borger Gård på deres hjemmeside