Til innhold

Personalet i barnehagene

Voksentetthet

I kommunale barnehager skal det være minimum:

  • minst én ansatt per tre barn under tre år i barnehagen.
  • minst én ansatt per seks barn over tre år i barnehagen.

Alle barn skal tilhøre en gruppe, avdeling eller liknende. Barnegruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Grueppene bør som hovedregel ikke overstige et antall barn som krever mer enn fire voksne i grunnbemanning. Organiseringen må ivareta barnas behov for tilknytning. 

Utdanning og kompetanse

Kravene til de ansattes pedagogiske kompetanse er:

  • minst én leder med dokumentert pedagogisk kompetanse per 7-9 barn under tre år.
  • minst én leder med dokumentert pedagogisk kompetanse per 14-18 barn over tre år.

Ledere i barnehagen

Alle barnehager har en daglig leder som er barnehagelærer, eller har annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Barnehagens ledelse kan organiseres på ulike måter.

Barnehagens leder og de pedagogiske lederne er ansvarlige for planlegging, dokumentasjon, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold.

Pedagogiske ledere skal ha utdanning som barnehagelærer, eller ha annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om utdanning for pedagogisk leder. Mange av de som har dispensasjon har annen pedagogisk utdanning som tilfører barnehagene viktig kompetanse.

Andre ansatte

Det er ingen krav om formell kompetanse for andre ansatte i barnehagen, men en økende andel har fagutdanning som barne- og ungdomsarbeidere eller annen relevant utdanning.

Den kommunale grunnbemanningsavtalen har et mål om 50 prosent banrehagelærer og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere.

Alle ansatte må legge frem politiattest for å arbeide i barnehagen. I kommunale barnehager må alle nyansatte ha norskferdigheter tilsvarende norskprøve B1.

Er du ansatt i Oslobarnehagen finner du informasjon til ansatte her.

Klage på barnehagen

Er det noe spesielt som gjør at du er misfornøyd med barnehagen?

Veien videre

Du finner nøkkeltall om de ansattes utdanningsnivå på barnehagefakta.no.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen